جوشانده‌ها

جوشانده بویله طعمه ماهیگیری ماهی کپور جهت صید ماهی کپور .

دارای پروتیین و آمینو اسید‌های ضروری مورد احتیاج ماهی کپور . با ماندگاری بالا در آب .