مواد پایه

مواد پایه برای افرادی که مایل هستند طعمه ماهیگیری برای صید ماهی کپور ، خودشان تولید کنند . با بالاترین کیفیت .