افزودنی‌ها

مواد افزودنی شامل روغن‌ها ، اسانس‌ها و آمینواسیدها ،جهت افرادی که مایل هستند طعمه ماهی کپور خودشان تولید کنند و اثر بخشی و جذب کنندگی طعمه ماهیگیری را افزایش دهند .